Om Gammelhöjda

Gammelhöjda

Kenneln Gammelhöjdas finns i Uppsala men namnet härstammar från en plats i Jämtland som ägdes av Synnöves förfäder.

Gammelhöjda ligger i östra Jämtland och är sedan urminnestider känt för sitt rika växt- och djurliv.

Den kalkrika jordmånen gynnar förekomst av orkidéer som till exempel flugblomster, guckusko och skogsfrun. Bland skogsklädda höjder, omgärdat av stora hjortronmyrar finns ripa, tjäder, orre och järpe.

I tjärnarna häckar olika andarter och ljungpiparens ensliga rop kan höras ute på myrarna. Älg finns det gott om i skogarna, liksom björn och ibland kan även järv ses på sommaren.

För ungefär hundra år sedan var fäbodbruk vanligt i dessa trakter och på Gammelhöjda låg våra förfäders fäbodar. Husen är sedan länge försvunna och fäbodvallen igenväxt av stor skog men minnena från en tid när människor och djur levde väldigt nära berättas från generation till generation.