Vår uppfödning

 • Valpar
 • Rätt tid för parning
 • Viktutveckling
 • Jaktprovsdata-Arvbarhet
 • Kull A
 • Kull B
 • Kull C
 • Kull D
 • Kull E
 • Kull F
 • Kull G

Falco v d Reiterstadt och Lorri

Falco v d Reiterstadt Lorri
Vi fick rådet av dåvarande avelsrådet, Kenneth Sundvall, att para vår första tik med Falko von der Reiterstadt, en tyskfödd hund som importerats till Norge.

"Tumregeln" (i alla fall i mitten av 80-talet) var att parningen skulle ske c:a 13 dagar efter löpets start. Detta fungerade inte, vilket numera kan förklaras av för låg progesteronhalt hos tiken, vid parningstillfället. Våra tikar har därefter varit klara för parning vid olika, och senare löpdag än dygn 13 ("Rätt" tid för parning).

Den tidiga parningen till trots resulterade i två valpar: Mattis o Lovis.

Fantastiska jakthundar där Gammelhöjdas Lovis vann riksprovet -90 (ukl fjäll).

Valpbilder

Klicka på bilden för att göra den större.

Falco v d Reiterstadt och Lorri

Falco v d Reiterstadt Lorri
En omparning mellan Falco v d Reiterstadt och Lorri resulterade i 9 valpar (3,6). En av dessa valpar, Gammelhöjdas Diana, blev sedermera SJCH och hennes avkomma är en av Gruffwe Rijs kennel:s, första tikar.

Fantastiska jakthundar som tillsammans med A-kullen bidrog till att Lorri blev bästa avelstik tre år i rad (1994-1996).

Vinnare av gruppen bästa uppfödare vid Riksutställning 1993 i Ånnaboda.

Valpbilder

Klicka på bilden för att göra den större.

Brokefjells Glögg och Lovis

Brokefjells Glögg Lovis
Parning mellan Brokefjells Glögg och Gammelhöjdas Lovis resulterade i 7 valpar (4,3). Glögg var en rapportör och viltfinnare av rang. En av valparna, Gammelhöjdas Cailla, jagar fortfarande hösten 2011, 15 år gammal.

Utomordentliga viltfinnare, men där 2 av valparna tyvärr förelyckades som unghundar.

Valpbilder

Klicka på bilden för att göra den större.

Wasov Rothenuffeln och Lovis

Wasov Rothenuffeln Lovis
Vår första tysklandsparning höll på gå om intet eftersom ”tycke inte uppstod” mellan Gammelhöjdas Lovis och den på för hand utvalde hanhunden.

I ”grevens tid” (hemresedagen) lyckades parning med en annan utvald, högt meriterad, hanhund och resultatet blev 6 valpar (1,5).

Duktiga jakthundar med ”jordvinnande steg”, där vissa var lite mer egensinniga än andra; den enda hanhundsvalpen dog tyvärr efter endast tre månader.

Valpbilder

Klicka på bilden för att göra den större.

Graf van der Jydebek och Carmen

Graf van der Jydebek Carmen
Vår andra tysklandsparning misslyckades först men sedan gick det vägen och resultatet blev 2 valpar (1,1).
Graf med många välmeriterade hundar i sitt stamträd var själv bl a vinnare av IKP (136 p) 2004 med 4h på ”Suche” och utvald till ”Suchschau”.

Mentalt stabila jakthundar med bra motor och god näsa.

Valpbilder

Klicka på bilden för att göra den större.

Årdalens Oblix och Garbi

Årdalens Oblix Garbi
En spännande parning med en ny norsk stjärna som sedermera blivit högt meriterad i Norge och Danmark samt även i utställningsringen. Resultatet blev 11 valpar (6,5). FGO valparnas viktutveckling kan ses under fliken Viktutveckling.

Unghundarna har visat stor jaktlust, bra motor och god mental styrka.

Valpbilder

5 dagar
Klicka på bilden för att göra den större.
2 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
3 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
4 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
5 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
6 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
7 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
8 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.

Rugdelias Qlm Cruyff och Garbi

Rugdelias Qlm Cruyff Garbi
Gammelhöjdas Garbi & Rugdelias Qlm Cruyff parades den 11 mars 2012 vilket resulterade i 5 valpar, 2 tikar 3 hanar.

Valpbilder

7 dagar
Klicka på bilden för att göra den större.
2 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
3 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
4 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
5 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
6 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
7 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
8 veckor
Klicka på bilden för att göra den större.
Kurvorna visar progesteronhalten i tikens blod vid olika dagar efter löpningens början, dvs när första bloddropparna syns på golvet.
Mor (Carmen) och dotter (Garbi) har som synes väldigt olika cykler. Till mätpunkterna (blodets progesteronhalt) har en kurva anpassats för att avgöra när progesteronhalten når 15 IU (International Units). Då sker, enligt litteraturen, ägglossningen och det är bra att para c:a 3 dagar därefter.

I figuren ovan ses att Carmen hade ägglossning på dag 12 och parades dag 15, medan Garbi hade ägglossning mellan 16-17 dygnet och parades 19 och 20 dygnet. Av detta kan man förstå att man kan få åka förgäves till hanhunden om man inte har "koll på läget" (det kan man få göra ändå!).

Kontakta oss du vill ha hjälp med kurvanpassning till dina mätvärden eller diskutera.
 • FGO-kullen
 • GGC-kullen

Valpvikter

Elva valpars vikt följdes dagligen från början för att se att alla "hängde med". Tikarnas vikter visas med ton av rött och hannarna har dragning av blått.

Diagrammet visar att samtliga valpar stadigt ökar i vikt, men eftersom födelsevikten är lite olika för valparna hänger den skillnaden med ett tag.
Normalt fördubblas valparnas vikt inom 14 dagar. I viktgrafen kan man se att efter c:a 30 dagar går viktökningen snabbare när risgrynsgröt, mannagrynsgröt, fil o valpfoder står på menyn, desserten är dessvärre indragen!

Hanarna väger i medeltal 6 hg mer än tikarna.

Viktökningstakt

Här syns tydligt att viktökningstakten, den första tiden, är något högre för valpar som har högre födelsevikt. Det inte så konstigt när antalet valpar är större än antalet spenar. Valparna som är lite tyngre trycker undan de lite mindre, som får vänta tills det blir ledigt vid någon spene. Det är verkligen "survival of the fatest".

Valpvikter

Sista veckouppdateringen av valpvikterna.
H1=Hane 1 T1=Tik osv.

Den lilla filmsnutten visar första målet med filmjölk . Det var enormt svårt att få några bra bilder på de alltmer rörliga valparna. Inkallningssignalen kopplad till mat börjar fungera på valparna! Det är ganska fantastiskt att de fattar detta vid 4 veckors ålder. Kom ihåg att det är förbud att vissla (blister) om man inte använder “rätt” signal (gå in på Galleri/Filmer den tredje filmen och titta på filmen när valparna får mat, så hör ni vilken signal vi använder).

Är jaktprovens egenskapspoäng siffror?

Vilken information finns i jaktprovens egenskapspoäng, och hur behandlas ”poängen”.
 • Vad säger egenskapspoängen från jaktproven om hundens kvalitéer för jakt och avel?
 • Hur utvärderas de?
 • Vilka egenskaper är ärftliga, hur ärvs anlagen och vad är det som egentligen ”mäts” vid jaktproven?
 • Kan man från samlade data få tillräcklig information för att jämföra olika hundars egenskaper?
Dessa frågor har analyserats i examensarbetet: ”Genetisk Analys av Svenska Vorstehklubbens Jaktprov”, av Rickard Henriksson vid SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) i Uppsala och vars resultat presenterades på ”Avels och Uppfödar-konferensen” 2012-05-05-06.

Läs examensarbetet >>

Slutsatserna har därefter diskuterats inom Vorstehklubben vid några olika tillfällen och är föremål för eventuella regeländringar.

I examensarbetet ”Genetisk Analys av Svenska Vorstehklubbens Jaktprov”, framkommer en del intressanta frågeställningar om arvbarhet. Inte minst är detta intressant för uppfödare och avelsråd, som försöker förbättra avelsresultaten med stöd av det samlade kunnandet inom området. I dag finns en enorm mängd data i databaser, men frågan är hur man kan utvärdera data för att för ändamålet få användbar information.

Läs mer >>